ASIGURĂRI BUSINESS

Ne pricepem la asigurări pentru afaceri

Afacerea ta este în mâini sigure 

Tipuri de produse

Răspunderea transportatorului pentru mărfurile transportate

Asigurarea de pierderi financiare

Asigurarea de garanții participare la licitație / bună execuție

Asigurarea de accidente persoane

Asigurarea de răspundere civilă generală față de terți

Răspunderea transportatorului pentru mărfurile transportate

Asigură marfa transportată și acoperă daunele în cazul în care un accident periclitează integritatea acesteia.

De ce?

 1.  În cazul în care se răstoarnă remorcă de marfă, încărcată cu bunuri de valoare, această asigurare acoperă pierderile și te protejează de situații foarte dificile.
 2. În cazul în care mărfurile transportate sunt deteriorate în urmă unui accident, asigurarea CMR îți acoperă daunele pe care trebuie să le plătești clientului.
 3. În cazul în care marfă transporatata este furată, ești acoperit. 
 4. În cazul în care șoferul care descărcă marfa, deteliorează anumite produse în momentul manipulării, asigurarea CMR acoperă daunele.
 5. Poți sta liniștit în cazul în care condiții meteorologice vitrege, precum un viscol sau o furtună, crează o situație în care marfa este distrusă 
CONTACTEAZĂ-NE

Asigurarea de pierderi financiare

Protejează afacerea asigurată de o multitudine de riscuri de pierderi financiare.

De ce?

 1. Te asigură în cazul în care un partener de afaceri nu-și onorează obligațiile materiale iar acest lucru îți afectează afacerea
 2. Asigurarea de pierdere financiară din întreruperea activității este o clauza care se poate atașa poliței de bunuri aparținând persoanelor juridice și care te acoperă atunci când ai pierderi financiare din cauza întreruperii activității
 3. Asigurarea acoperă și situațiile în care activitatea este întreruptă din cauze naturale, catastrofice ori din cauza terților
 4. Vandalizarea sediului, magazinului sau inundatia din cauza tertilor devine problema asiguratorului
 5. Faptul că ai o indemnizație zilnică inseamnă că un astfel de eveniment neplacut nu îți dezechilibrează activitatea. 
CONTACTEAZĂ-NE

Asigurarea de garanții participare la licitație / bună execuție

 Polița de asigurare a garanției de participare la licitație și polița de bună executare vă protejează atunci când luați parte la o licitație.

De ce?

 1. Garanția de participare la licitații, reprezintă o alternativă la scrisoarea de garanție bancară sau la viramentul bancar în favoarea autorității contractante, pentru participarea la licitații. Aceasta este un instrument de garantare solicitat ofertantului care dorește să participe la o licitație de atribuire a contractelor de achiziție publică și a contractelor de cesiune de lucrări sau servicii publice și are rolul de a proteja beneficiarul, pe întreaga perioadă de valabilitate a ofertei depuse și până la încheierea contractului, în fața oricărui comportament necorespunzător al ofertantului.
 2. Garanția de bună execuție este instrumentul de garantare solicitat oricărui ofertant, care semnează un contract de achiziție publică. Scopul garanției de bună execuție este acela de a proteja beneficiarul față de riscul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către asigurat.
CONTACTEAZĂ-NE

Asigurarea de accidente persoane

Te asigură, ca angajator, față de riscurile produse de accidentele de muncă ale personalului. Fie că activezi în construcții și un muncitor cade de pe schelă, fie că te ocupi de transport și șoferul tău suferă un accident, acest tip de asigurare te protejează.

CONTACTEAZĂ-NE

Asigurarea de răspundere civilă generală față de terți

 Asiguratorul își asumă daunele pe care ar trebui să le suporți, fată de terțul păgubit. Fie că desfăsori servicii de curătenie în spații comerciale și angajatul tău sparge un geam,  fie că în cadrul lucrării de construcție pe care o desfăsori este avariat un autoturism atunci când cade tencuială, poți sta liniștit știind că daunele sunt acoperite de către asigurator.

CONTACTEAZĂ-NE